Sitemiz Yenilendi Sitemiz Yenilendi Sitemiz Yenilendi Sitemiz Yenilendi

İnsan Kaynakları

Oydaş Oyuncak 100'den fazla çalışanı ile büyük bir ailedir.  Oydaş Oyuncak’da, çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak, sürdürülebilir öğrenme ortamı yaratacak insan kaynakları politikaları uygulanmaktadır.
Daima insanı en değerli unsur olarak benimseyen Oydaş Oyuncak, “Sosyal Sorumluluk” bilincini benimsemek, uygulanır kılmak ve sürekliliğini güvence altına almak için gerekli tüm tedbirleri almaktadır.

Bunun yanında İnsan Kaynakları Departmanı:
İnsan Kaynakları sistemlerinive uygulamalarını şirket hedef ve stratejilerine paralel şekilde geliştirmek ve sürdüre bilir kılmak,
Doğru insanları şirkete yerleştirmek, geliştirmek, muhafaza etmek, yüksek motivasyonla çalıştırmak, birey olarak ve takım halinde yüksek performans göstermelerini  mümkün kılmak,
Çalışanlarımızın, şirketin büyüme ve gelişme stratejileri içinde daha önemli görevlere hazır olmalarını sağlamak,
İç iletişimin etkinliğini sağlayarak, Çalışan Memnuniyetini en üst seviyede tutmak,
Çalışanlarımız arasında ayrım yapmadan, adil ücret politikaları uygulamak ve eşit kariyer fırsatları sunmak,
İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları ile tüm çalışanların uygun koşullarda çalışmalarını sağlamak,
Çevre bilinci gelişmiş, çevreye duyarlı bireyleri bünyesinde barındırmak,
İnsan Kaynakları sahasında şirketin örnek gösterilmesini sağlamak,
Şirket kültürünü, iş felsefesini güçlendirerek sürdürmeyi kendine misyon edinmiştir.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...